Andel tillfredsställda kunder
tillfredsställelse
100%