kundavtal

Bokningsvillkor

• Bokningen behöver ske via epost, där alla överenskommelser och priser finns dokumenterat för er och vår trygghet.

• Vi behöver ett fullständigt personnummer för RUT-ansökan samt för en mindre anmärkningskontroll enligt våra bokningsvillkor, se info i offerten.

• Om Skatteverket av någon anledning skulle ge avslag på RUT-ansökan fakturerar vi er resterande belopp.

• Vid dödsbo är RUT-avdrag ej möjligt. Du som beställare behöver då uppge ditt fullständiga namn och personnummer för en mindre anmärkningskontroll enligt våra bokningsvillkor. Om dödsboet skall stå för betalningen så behöver vi dennes namn som vi kan märka fakturan med.

• Vår städgaranti innebär att ni inom 14 dagar efter utförd tjänst ska kontakta oss, så återkommer vi snarast möjligt för åtgärd. Observera att vi måste få tillgång till bostaden för möjlighet till åtgärd. Vi betalar inte ut någon ersättning eller kompensation om ni på eget bevåg åtgärdar dessa brister.

Viktigt att tänka på inför din flyttstädning

• Om det kommer att finnas möbler eller dylikt kvar i bostaden är det viktigt att meddela vad som kommer lämnas kvar. En övrig timdebitering kan tillkomma ifall möbler behövs/önskas flyttas runt eller rengöras. Detta behöver ni upplysa oss om i förväg.

• El , varmvatten och fungerande avlopp krävs under städdagen. Kontrollera att allt detta finns tillgängligt.

• Eventuell badkarsfront ska om möjligt monteras bort i förväg.

• Vitvaror kyl/frys/spis som ni önskar få städade bakom skall vara framdragna innan städningen. Personal drar ej fram dessa med risk för eventuell åverkan på golv.

• Kyl och Frys skall vara avfrostade och avstängda i förväg. Lämna dörrarna på glänt för att undvika dålig lukt. Lägg gärna en handduk eller liknande på golvet så att det inte rinner in vatten under kyl/frys.

• Om ni har en självrengörande ugn med pyrolysemalj, är det viktigt att ni upplyser oss om detta i förväg.

• Samtliga fönster skall vara lättillgängliga, gå att öppna och stänga samt sitta på en arbetshöjd upp till 2,5 meter från mark- och golvnivå. Vid avvikelser, upplys oss om detta i förväg.

• Allergisanering ingår ej. Dock städas det givetvis ordentligt efter husdjur.

• Om det finns några befintliga skador eller känsliga ytor i bostaden, är det viktigt att ni informerar oss om detta i förväg.

• Våttorkning av tak och väggar ingår ej. Fläckar tas ej bort med risk för påverkan.

Behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle till exempel aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå och som samlas in i samband med avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Informationen består av köpta och genomförda tjänster från RenTrivsel Norr AB samt andra tjänster som RenTrivsel Norr AB har tillhandahållit.

RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå  använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt. RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå behandlar personuppgifterna internt inom företaget samt använder partners som får viss del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

Exempel på information som samlas in är personnummer för anmärkningskontroll; samt RUT-ansökan, personinformation, hushållets storlek, boendeform, telefonnummer, e-postadress etc. 

RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå förbehåller sig rätten att inhämta en anmärkningskontroll om kunden, innan avtal ingås. RenTrivsel Norr AB – Grön städservice i Umeå äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av anmärkningskontrollen avböja att ingå avtal med kunden.

Betalningsvillkor

Fakturering och betalning hanteras endast elektroniskt.

Fakturan skickas från kontakr@rentrivselnorr.se efter slutförd städning till den e-postadress ni uppger vid bokning.

Betalningsvillkor är 30 dagar från bokat datum ni fick fakturan, efter denna period tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr.

Avbokningsvillkor 

  • Avbokning sker kostnadsfritt fram till och med kl. 16 dagen innan städdag.
  • Sker avbeställningen efter kl. 16 dagen innan erläggs full kostnad av det avtalade priset.

 Har du fler frågor så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst